هیئت مدیره چاپ

مجتمع حسینیه و زائرسرای خیریه سیده النساء (علیها السلام)

با استعانت از خداوند متعال و توجهات خاصه سیده النساء العالمین فاطمه زهرا (س) مجتمع حسینیه زائرسرای خیریه سیده النساء (علیها السلام) کربلائیهای مشهد که از سال 1411 هجری قمری مطابق با سال 1369 فعالیت می نماید ، در سال 1428 هجری قمری مطابق با 31/2/86 به شماره 2147 به ثبت رسیده و پروانه بهره برداری آن توسط فرمانداری محترم مشهد صادر گردیده است . لینک مجوز

این مکان واقع در مشهد مقدس ، خیابان آزادی ، آزادی 9 ، پلاک 40 با مساحت 663 متر مربع با سند ملکی شش دانگ که پس از خریداری وقف شرعی و قانونی گردید .  لینک وقف نامه

 

هیات متولیان :

الف) مرحوم حجه الاسلام حاج شیخ علی سیاح

ب) حاج محمود مظاهری حبیبی

ج) هادی غفوری

د) حاج صاحب نوری

ه) حاج حامد تقی پور

 

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیات امناء  موسسه مزبور واصله به  افراد ذیل   به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند :

1- آقای هادی غفوری                             سمت : رئیس هیات مدیره

3- آقای عادل تقی پور                            سمت : منشی هیات مدیره

4- آقای یوسف اسکندری قره آغاج            سمت : خزانه دار    

5- آقای محمود مظاهری حبیبی               سمت : مدیر عامل (خارج از اعضاء )

6- آقای هاشم مظاهری حبیبی               سمت : عضو اصلی هیات مدیره

7- آقای جعفر صائب                               سمت : عضو اصلی هیات مدیره

8- آقای صالح فیض پور                           سمت : عضو اصلی هیات مدیره

9- آقای اسماعیل اسکندری قره آغاج        سمت : عضو علی البدل هیات مدیره

10- عدنان تقی پور                               سمت : عضو علی البدل هیات مدیره

همچنین آقایان مهدی نوری و رضا طالبان به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند .